Elfokus har ett brett arbetsområde och tillhandahåller tjänster inom el, tele och data med inriktning mot både privatpersoner och organisationer. Vi har sedan vår uppstart, 2011, såväl engångsarbeten som längre löpande projekt hos tunga industrier. Utöver de här tjänsterna erbjuder vi jourelektriker om elproblemen uppstår.

Elservice & installation

Elfokus utför elservice på merparten av elektriska installationer och utrustning vilket sker i samråd med kund. Utöver elservice tillhandahåller vi elinstallation där Elfokus har som målsättning att du som kund skall känna dig trygg och i rätta händer. Det här innebär att vi väljer ut elmaterial av hög kvalitet tillsammans med dig som kund för att kunna täcka dina behov och önskemål. De här arbetena utförs såväl till byggföretag, industrier som privatpersoner.

Din lokala elektriker

Eljour

Vår eljour jobbar dygnet runt...

Laddbox

Ladda bilen hemma!

Elinstallation

Snabbt utfört med hög kvalitet...

Belysning

Allt från dimmer till stora armaturer...

Smarta hem

Framtidssäkra ditt hem...

Felsökning

Vi hittar och löser felet!

Elcentral

Vi tar hand om hjärtat i ditt hem...

Installation ugn/spishäll

Vi löser installationer...