Elfokus

Vi kan allt inom el, tele och data
Din lokala elinstallatör som hjälper så väl privatpersoner med vardagsinstallationer till större organisationer och tunga industrier med löpande arbetskraft. Vi har sedan uppstart arbetat med en rad olika branscher och är en helhetsleverantör med allt från konsultation till implementation och dess projektledning däremellan.

Elfokus erbjuder också jourelektriker som du kan kontakta vid akuta elfel. Där utför vi alla sorts el-arbeten som uppstått på grund av skador, problem eller oturen. Vårt journummer är: 0760 – 07 04 12.

Det finns inga problem, bara utmaningar.