Tjänster

Elfokus har ett brett arbetsområde och tillhandahåller tjänster inom el, tele och data med inriktning mot både privatpersoner och organisationer. Vi har sedan vår uppstart, 2011, så väl engångsarbeten som längre löpande projekt hos tunga industrier. Utöver de här tjänsterna erbjuder vi jourelektriker om elproblemen uppstår vid dåliga tillfällen.

Elservice & installation

Elfokus utför elservice på merparten av elektriska installationer och utrustning vilket sker i samråd med kund. Utöver elservice tillhandahåller vi elinstallation där Elfokus har som målsättning att du som kund skall känna dig trygg och i rätt händer. Det här innebär att vi väljer ut elmaterial av hög kvalité tillsammans med dig som kund för att kunna täcka dina behov och önskemål. De här arbetena utförs så väl till byggföretag, industrier som privatpersoner.

Jourelektriker

Ibland inträffar olyckor under olämpliga tillfällen, affärskritiska områden eller i kombination med andra olyckor. Elfokus erbjuder eljour inom Tranemoregionen där vi utför merparten av elarbeten, felsökning och åtgärder som uppkommer vid elektriska problem. Vi försöker hålla en hög beredskap för att kunna tillfredsställa dina behov, tveka inte att ta kontakt vid oss om olyckan är framme.

Journummer är: 0760 – 07 04 12